Om företaget

HISTORIA
Företagets verksamhet startades 1999 av Magnus Ströbeck. I början arbetade Magnus själv men allt eftersom så har bolaget växt och idag är vi ca 14  anställda på företaget. Till dagens datum har företaget växt i en kontrollerad takt och har en betydande ekonomisk grund i botten att stå på. Under åren har det aldrig tagits några risker och att den egna verksamheten hela tiden har finansierat expansionen.

Företaget har en årlig tillväxt på ca. 20 %. Det interna målet är inte att växa så mycket det går, utan vi är nöjda om vi kan öka i en takt som vi klarar av att hantera, allt för att kunna säkerställa att vi kommer kunna klara av att leverera tjänster till våra kunder en lång tid framöver!

Ledorden som används i verksamheten och ledningen är passion, kvalité och gemenskap . Vi vill inte bli stora! Vi inser att vi är ett litet företag och vill så förbli. Det innebär att vi inte kommer växa ur våra skor och vi kommer kunna bibehålla personlig kontakt med våra kunder och andra intressenter.