Priser & utförande

Många av våra tjänster ger rätt till RUT-avdrag!

Det innebär att ni får skatterabatt på arbetskostnaden som vi drar av direkt på fakturan. Vi administrerar avdraget och ansöker om pengarna. Ni behöver alltså inte göra något gentemot Skatteverket. Informationen ang. avdraget kommer sedan förtryckt i Er deklaration. Enklare kan det inte bli.

Besök Skatteverkets hemsida för mer information om RUT-avdraget.

TRÄDGÅRDSSERVICE MED RUT-AVDRAG
Vid utförandet av våra tjänster använder vi alltid våra egna maskiner och förbrukningsmaterial. Övriga material skaffar vi på kundens begäran. Maskinerna som vi använder oss av gör oss effektiva i vårt arbete.

När vi utför en tjänst har vi alltid med oss släpvagn så att vi samtidigt kan köra bort eventuellt ris och skräp.

När vi jobbar med gräsklippning har vi planerat våra körrutter geografiskt så att vi aldrig behöver köra långa sträckor, även om våra kunder finns långt från vårt utgångställe. Därför kan vi hålla mycket bra och låga priser.

Gräsklippning utförs mot ett fast pris per klippning. Övriga tjänster utför vi med rörligt pris, men önskas fast pris kan vi lämna det också.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för komplett prislista!