Tjänster

OM VÅRA TJÄNSTER
Vår absolut vanligaste tjänst är trädgårdsskötsel som ger rätt till RUT-avdrag och är av återkommande art. Exempel, gräsklippning, häcklippning, plattsättning, ogräsrensning, beskärning av träd & buskar samt nyplantering . Många gånger har vi avtalat flera besök uppdelat på året och gräsklippning är vanligt att vi utför varje eller varannan vecka likt ett abonnemang .

Vi hjälper även ofta våra kunder med andra arbetsuppgifter som de önskar att få utförda, exempelvis uppförande av staket, fasad- och taktvätt m.m

Maskinerna vi använder för fasad och taktvätten är en så kallad Heat-Weed, hetvatten utan kemikalier och därmed det miljövänligaste sättet att tvätta på.

Arbetsuppgifterna varierar också väldigt mycket mellan årstiderna. Nedan presenterar vi vanliga arbetsuppgifter för de olika tidpunkterna på året.

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER
Kontinuerlig gräsklippning och kantklippning
Vår- och höststädning
Beskärning av träd, buskar och häckar
Ogräsrensning och rabattvård
Trädfällning
Stubbfräsning
Vertikalskärning/mossrivning
Gödsling av gräsmatta
Konsultation
Anläggning
Plantering
Uppförande av staket
Högtryckstvättning av stenläggningar, fasader och tak
Enklare fastighetsskötsel

VÅR
Beskärning och klippning av träd, buskar & häckar
Vårstädning, ogräsrensning och kantskärning
Vertikalskärning, mossrivning och gödsling av gräsmattan
Gräsklippning och kantklippning
Tvättning av stenläggningar, tak och fasader
Oljning av altaner

SOMMAR
Gräsklippning och kantklippning
Klippning av ängar
Ogräsrensning
Klippning av häckar och buskar

HÖST
Höststädning
Lövkrattning
En sista ogräsrensning inför vintern
Beskärning av träd, buskar och häckar

VINTER
Trädfällning
Stubbfräsning
Röjningsarbeten
Snöskottning och halkbekämpning